Heropstart bouw nieuwe fietsbrug

Persbericht - De Vlaamse Waterweg

11/03/2024

De werken aan de nieuwe fietsbrug naar Eiland Zwijnaarde kunnen opnieuw opstarten. De Vlaamse Waterweg nv verkreeg een nieuwe omgevingsvergunning, waardoor de werkzaamheden hervat worden op 8 april 2024. Met de realisatie van de fietsbrug voorzien we in een veilige en comfortabele fietsverbinding over de Tijarm van de Schelde, tussen het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde en de Zwijnaardsesteenweg. De aansluiting van het jaagpad met de Zwijnaardsesteenweg wordt verbeterd en verbreed.

In augustus 2022 startte De Vlaamse Waterweg nv met de bouw van de brug. De werken moesten helaas stilgelegd worden nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigde. Nu een nieuwe omgevingsvergunning werd verleend, kunnen de werken worden hervat. Tijdens de volgende weken bereiden we de werfzone voor zodat de werkzaamheden kunnen starten op 8 april. De betonnen brug wordt meer dan 6 meter breed en 88 meter lang. Als alles vlot verloopt is de brug klaar in het voorjaar van 2025.

De bedrijvenzone Eiland Zwijnaarde is volledig omringd door water met het Kanaal van Zwijnaarde, de Ringvaart en de Tijarm, een aftakking van de Schelde tussen Zwijnaarde en Merelbeke. Voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van het terrein sloegen Stad Gent, gemeente Merelbeke, De Vlaamse Waterweg nv en Eiland Zwijnaarde nv in 2020 de handen in elkaar. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid financieren mee de nieuwe fietsbrug.

“Deze fietsbrug is belangrijk, om duurzaam en veilig woon-werkverkeer te stimuleren. De brug verkort de fietsafstand met twee kilometer. Op de rechteroever voert De Vlaamse Waterweg nv over 400 meter werken uitvoeren in het kader van het Sigmaplan. De dijk waarop de nieuwe brug aansluit, wordt verhoogd tot 8 meter en zal Merelbeke zo beter beschermen tegen overstroming van de Schelde. Dat is nodig, want het getij en de hoge waterstanden, die veroorzaakt worden door stormen op de Noordzee, reiken helemaal tot in Merelbeke. Het volledige project is afgerond tegen de zomer van 2025”, aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Videoreportage - AVS

12/03/2024