We zorgen voor uw comfort

CO2-boekhouding

Onze visie op duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen het bedrijventerrein, het spreekt dus voor zich dat we ook gaan voor 100% CO2-neutraal elektriciteitsverbruik (en eventuele -productie). We verplichten dit dan eveneens aan alle bedrijven die gevestigd zijn op Eiland Zwijnaarde en volgen dit op via jaarlijkse rapportering.

Vanuit VZW Eiland Zwijnaarde ondersteunen we u graag bij uw rapportering, door proactief alle bewijsstukken op te vragen. We controleren deze, houden ze bij en geven deze door aan NV Eiland Zwijnaarde en aan de Vlaamse Overheid als daarom gevraagd wordt.

Waarom wordt deze voorwaarde opgelegd?

In de eerste plaats omdat we zelf een duurzame ambitie nastreven, maar óók omdat we dit nu eenmaal verplicht zijn om als bedrijventerrein onze subsidies te ontvangen. Eiland Zwijnaarde krijgt immers Vlaamse subsidies, maar moet daarvoor wel een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik kunnen voorleggen.

Afbeelding1

Wat verwachten we van u als bedrijf?

  1. Zorg ervoor dat uw elektriciteitsverbruik volledig CO2-neutraal is. U koopt dus enkel 100% groene stroom aan bij uw leverancier of u produceert deze zelf.
  2. Produceer geen grijze stroom en neem die ook niet af van een bedrijfsexterne energie-installatie die gevestigd is op het bedrijventerrein.
  3. Koop groenestroomcertificaten aan ter compensatie van het gebruik van grijze stroom als u niet in de mogelijkheid was om groene stroom af te nemen. De voorwaarden staan in uw akte van verkoop of gebruiksovereenkomst. Waar kunt u deze kopen? Ga naar de site van de VREG en filter op ‘Verkoper GO’s groene stroom’. 
  4. Rapporteer jaarlijks (ten laatste op 31 maart volgend op het kalenderjaar waarop de CO2-neutraliteitseis van toepassing is) alle stukken aan de VZW Eiland Zwijnaarde die bewijzen dat uw elektriciteitsverbruik (incl. -productie) CO2-neutraal was.

Welke stukken rapporteert u?

De volgende bewijsstukken moeten worden aangeleverd:

  • Contract elektriciteitsleverancier: hierin staat duidelijk aangegeven dat het om een groen stroomcontract gaat.
  • Facturen elektriciteitsleverancier: hierin staat duidelijk aangegeven wat de hoeveelheid afgenomen stroom is en de leveringsperiode.
  • Document dat de eigen productie van groene stroom aantoont, afhankelijk van het systeem dat gebruikt wordt.
  • Factuur en attest/certificaat van gecompenseerde grijze stroom: hierin staat duidelijk aangegeven wat de hoeveelheid gecompenseerde grijze stroom is.

Ook de volgende tabel moet worden ingevuld:

Voorbeeld

En wat als u zich niet houdt aan deze verplichtingen?

Als uw bedrijf zich niet zou houden aan de verplichting van CO2-neutraliteit en/of rapportage, dan volgen er sancties. Welke die zijn? Dat is terug te vinden in uw akte van verkoop of gebruiksovereenkomst.