Bestuur

De VZW Eiland Zwijnaarde wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximaal 6 bestuurders voorgedragen door categorie A-leden en maximaal 6 bestuurders voorgedragen door categorie B-leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. 

Wilt u een bestuurslid voordragen? Stuur dan een schrijven naar VZW Eiland Zwijnaarde. Een sjabloon van brief is op te vragen bij het parkmanagement.

Wie zijn onze bestuursleden?

  • LD bv (voorzitter)
   vast vertegenwoordigd door Ivan Lokere
   voorgedragen door cat. A-lid NV Eiland Zwijnaarde
  • POM Oost-Vlaanderen
   vast vertegenwoordigd door Dieter Geenens
   voorgedragen door cat. A-lid POM Oost-Vlaanderen
  • Dominique Verbuyst
   voorgedragen door cat. A-lid Alinso
  • Stad Gent
   vast vertegenwoordigd door Tine Vanhauwaert
   voorgedragen door cat. A-lid Stad Gent
  • TLG Science Park
   vast vertegenwoordigd door Johan Bil
   voorgedragen door cat. A-lid TLG Science Park
  • Els T’Kindt
   voorgedragen door cat. A-lid De Vlaamse Waterweg
  • VIB BIO-INCUBATOR
   vast vertegenwoordigd door Wim Goemaere
   voorgedragen door cat. B-lid VIB BIO-INCUBATOR
  • VDAB
   vast vertegenwoordigd door Barbara Vanthorre
   voorgedragen door cat. B-lid VDAB
  • Janssen Pharmaceutica
   vast vertegenwoordigd door Machteld Degreef
   voorgedragen door cat. B-lid Janssen Pharmaceutica
  • IIC UGent
   vast vertegenwoordigd door Marnix Botte
   voorgedragen door cat. B-lid IIC UGent
  • Universiteit Gent
   vast vertegenwoordigd door Stijn Vandenbroucke
   voorgedragen door cat. B-lid Universiteit Gent

Wanneer komt het bestuursorgaan samen?

  • maandag 19 februari 2024
  • maandag 22 april 2024
  • maandag 17 juni 2024
  • maandag 9 september 2024
  • maandag 28 oktober 2024
  • maandag 16 december 2024

Hebt u een agendapunt voor het bestuursorgaan?

Geef het door aan één van de bestuursleden of stuur het naar het parkmanagement. Doe dit minstens twee weken op voorhand. De stukken en de definitieve agenda worden immers een week voordien bezorgd aan de bestuursleden.

Wilt u het bestuursorgaan bijwonen?

Dat is mogelijk! Elk lid kan een waarnemer sturen naar het bestuursorgaan. Geef dit door aan het parkmanagement en dan bezorgen we u de vergadergegevens.