Uw bezoekers vinden u vlot

Bewegwijzering

Goede, uniforme bewegwijzering en signalisatie zijn essentieel voor ons bedrijventerrein en geven Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde een gezicht. Bovendien willen we iedereen stimuleren om een alternatief voor de auto te vinden.

Ons engagement

Om dit te garanderen, is er een plan opgemaakt waarin een bewegwijzering is uitgewerkt voor de hele site. Deze bewegwijzering moet ervoor zorgen dat elk bedrijf dat gevestigd is op Eiland Zwijnaarde probleemloos kan worden gevonden door personeel, klanten en leveranciers.

Naast het opmaken van het bewegwijzeringsplan zal de VZW zich ook engageren voor het beheer van de bewegwijzering.

Wat wij van u verwachten

Om uw bedrijf op te nemen in het bewegwijzeringssysteem van Tech Lane Ghent, zult u worden gecontacteerd door de VZW. Doordat in het bewegwijzeringsplan het terrein wordt opgedeeld in verschillende zones, is het de bedoeling dat u hier rekening mee houdt in uw adresomschrijving en in uw communicatie. Zo zorgt u er mee voor dat klanten en leveranciers uw bedrijf vlotter vinden.