Concept

Eiland Zwijnaarde is een bedrijventerrein in het zuidelijke deel van Gent. Het wordt begrensd door de Ringvaart, de Tijarm en de Boven-Schelde. De site is ook gekend als deel van de ruimere ontwikkeling Tech Lane Ghent. Eiland Zwijnaarde is een groen, duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Op het terrein is plaats voor kennisbedrijven en innovatieve logistieke bedrijven die inzetten op watergebonden distributie.

Strategische ligging als troef!

Het terrein is strategisch gelegen nabij de verkeerswisselaar van de E40 en E17 en heeft een rechtstreekse op- en afrit op de Gentse ringweg R4. Oostende, Brussel, Rijsel en Antwerpen bevinden zich op minder dan 1 uur rijden. Een vlotte aansluiting op het Europese hoofdwegennet is in alle richtingen gegarandeerd. Ook via de binnenvaart is het terrein vlot bereikbaar voor schepen tot 2.000 ton. Het terrein bevindt zich namelijk aan het kruispunt van de Ringvaart en de Boven-Schelde. Goede hinterlandverbindingen zijn gewaarborgd in zowel noordelijke en oostelijke richting (via het kanaal Gent-Terneuzen en de Boven-Zeeschelde) als in zuidelijke richting (via Ringvaart, Afleidingskanaal Leie en de Leie).

Ruimte voor zowel kennisbedrijvigheid als logistiek

Het terrein van 35 ha biedt ruimte aan twee types van economische activiteit:

  • Kennisbedrijvigheid (17 ha)
   Het gaat om kennisintensieve technologie-bedrijven in onder andere de biotech, cleantech en healthtech. Een deel van het bedrijventerrein heeft een alliantieovereenkomst afgesloten met de UGent om hierrond samen te werken. De toekomstgerichte kennisbedrijven zullen zich huisvesten in een groen campus-klimaat waar co-creatie en delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan.
  • Innovatieve en watergebonden logistiek (18 ha)
   Er wordt gemikt op internationale watergebonden bedrijven die staan voor de logistiek van morgen. Om hun werking te faciliteren komt er op de westelijke zijde van het bedrijventerrein een industriële waterfront-ontwikkeling met kaaimuren langs de Boven-Schelde. 

Hoge ambities op het vlak van duurzaamheid

Naast de economische bedrijvigheid wordt veel belang gehecht aan een duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein. Efficiënt ruimtegebruik, landschappelijke en ecologische kwaliteit, een duurzame mobiliteitsstrategie en CO2-neutraliteit zijn de speerpunten van deze ambitie. Dit wordt des te meer aangetoond door het ‘excellent’ BREEAM-certificaat dat het terrein heeft gekregen en waarvan de richtlijnen worden gebruikt in de verdere ontwikkeling van de site.

  • Collectief parkeren & modal shift
   Om de complementariteit in parkeervragen van bedrijven maximaal te benutten wordt op Eiland Zwijnaarde gewerkt met een geclusterde parkeerorganisatie. Zo wordt het parkeerareaal flexibel ingezet in functie van de werkelijke behoeftes. Het aantal parkeerplaatsen is bovendien beperkt en stimuleert de bedrijven om een modal shift door te voeren van 50%. Op die manier wordt de verkeersdrukte op en rond het terrein tot een minimum herleid.
  • CO2-neutraal elektriciteitsverbruik
   Bedrijven die zich vestigen op Eiland Zwijnaarde zijn verplicht tot een 100% CO2-neutraal elektriciteitsverbruik (en eventuele -productie).
  • Facilitair gemeenschapsgebouw
   Het terrein krijgt een facilitair gemeenschapsgebouw ‘het Parkgebouw’ dat een aangename ontmoetingsplek zal worden voor de werknemers en bezoekers van de bedrijven op het terrein. In het gebouw zullen heel wat diensten worden aangeboden zoals een restaurant, vergaderruimtes, conference-ruimte…
  • Ruim groen karakter
   Langs de Tijarm van de Schelde wordt een brede oeverstrook op natuurlijke wijze aangelegd: ca 12 ha wordt ingericht met struikgewas, poelen, een wandelpad etc. Aan de zuidkant van het bedrijventerrein bevindt zich een landschapsheuvel die een natuurlijke en recreatieve invulling krijgt. Beide groenzones zullen publiek toegankelijk zijn.
  • Installatie windmolen als deel van een cluster
   Op het terrein zijn er concrete plannen om een windmolen te plaatsen, die deel zal uitmaken van een cluster van drie windmolens aan de kruising van de E40 en E17. Als het project groen licht krijgt dan zullen de windmolens instaan voor het verbruik van zo’n 8.000 gezinnen.

Referentieproject voor parkmanagement

Eiland Zwijnaarde wil een referentieproject zijn op het vlak van parkmanagement. Bedrijven die zich vestigen op het terrein betalen dan ook een vergoeding in ruil voor collectieve diensten en voorzieningen. VZW Eiland Zwijnaarde neemt het parkmanagement op zich en functioneert daarnaast als SPOC en belangbehartiger voor de bedrijven op het terrein.

Een innige publiek-private samenwerking

Op Eiland Zwijnaarde werken diverse publieke en private partners nauw samen in een projectstructuur. Deze structuur werd naargelang de noodzaak aangepast zodat alle werkzaamheden zo efficiënt mogelijk georganiseerd konden worden. Deze formule wordt tot op vandaag toegepast.

Partners: Stad GentDe Vlaamse WaterwegAlinso GroupPMVPOM Oost-Vlaanderen – Provincie Oost-VlaanderenAgentschap Innoveren en OndernemenUniversiteit Gent.