Toekomstige ontwikkelingen

Vandaag is de site in volle ontwikkeling en verloopt de uitgifte van bedrijfspercelen goed. In 2018 vestigde het eerste logistieke bedrijf zich en intussen zijn er al verschillende operationele bedrijven gehuisvest op het terrein. In de toekomst staat er nog heel wat te bewegen op Eiland Zwijnaarde. We geven u hieronder een overzicht.

Op de planning...

Parkgebouw

facilitair gemeenschapsgebouw van Eiland Zwijnaarde

Parkeergebouwen

2 centraal beheerde parkeertorens voor collectief parkeren

Fietsbrug

brug over de Tijarm voor fietsers die vanuit Merelbeke/zuidkant van het terrein komen

Landschapspark

aanleg van een 17 ha groot waterrijk natuurgebied langs de Tijarm met publiek karakter

Landschapsheuvel

50 m hoge publiek toegankelijke groene heuvel met recreatieve invulling

Bewegwijzering

uniforme bewegwijzering voor alle bedrijven op het terrein

Kaaimuren

bouw kaaimuren ter hoogte van de Boven-Schelde voor watergebonden logistiek