Lidmaatschap

Waarom zou u lid worden?

Omdat elk lid stemrecht heeft, en u dus mee beslist over de aanstelling en de werking van het parkmanagement, over eventuele wijzigingen van de statuten en het doel van de VZW Eiland Zwijnaarde. U keurt eveneens de rekeningen en de begroting goed en beslist mee over het benoemen (en eventueel afzetten) van bestuurders.

Uw stem telt dus!

Hoe wordt u lid?

Heel eenvoudig: neem contact op met het parkmanagement en stuur vervolgens uw aanvraag naar het bestuursorgaan.

De VZW Eiland Zwijnaarde telt drie categorie├źn van leden:

  • Categorie A: stichtende leden
   NV Eiland Zwijnaarde, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, Alinso, Stad Gent, TLG Science Park en De Vlaamse Waterweg.
  • Categorie B: effectieve leden
   Bedrijven die het voornemen hebben om zich te vestigen op Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde en reeds voldoende contractuele engagementen daartoe hebben genomen, er een vestigingseenheid hebben en/of de eigenaars zijn van gronden en/of opstallen wanneer deze niet dezelfde zijn.
  • Categorie C: toegetreden leden
   Adviesverleners, lokale overheden, andere bedrijven of bedrijvenverenigingen, partners en externen die betrokken zijn.

Het bestuursorgaan beslist discretionair of een kandidaat wordt aanvaard als een lid categorie B of C.

Het jaarlijks lidgeld van de VZW Eiland Zwijnaarde bedraagt 250,00 EUR (excl. BTW).