Zwerfvuil & sluikstort

 

Een proper bedrijventerrein is leuker om te werken! Gooi afval dus niet op de grond, maar deponeer steeds in een vuilbak.

Wie is verantwoordelijk om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen?

Dit is afhankelijk van waar het afval precies ligt:

  • Openbaar domein (wegenis + bermen)
   Verantwoordelijke: Diensten Stad Gent, IVAGO en andere partners
   Klik hier voor meer informatie.
  • Maaiveldparking en Middenstraat (straat tussen maaiveldparking & Janssen Pharmaceutica/Legend Biotech)
   Verantwoordelijke: NV Eiland Zwijnaarde en beheerder Alinso Group
   Contact: facilitybe@alinso.group
  • Landschapspark
   Verantwoordelijke: TLG Science Park
   Contact: –
  • Kappetragel (jaagpad langs de Tijarm)
   Verantwoordelijke: De Vlaamse Waterweg
   Contact: regio.west@vlaamsewaterweg.be
  • Bedrijfsperceel
   Verantwoordelijke: het bedrijf in kwestie
   Contact: bedrijvengids

Wat als u zwerfvuil of sluikstort ziet?

Meld het aan de verantwoordelijke. Zij handelen dit verder af.

Is het niet duidelijk wie de verantwoordelijke is? Geef dan door aan het parkmanagement en vermeld de locatie, het type afval en de hoeveelheid. Voeg ook een foto toe.

Herhaaldelijke sluikstort?

Bij herhaaldelijke sluikstort kan u klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent of bij de Politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen worden verhaald.

U kan wel specifieke maatregelen nemen om het sluikstort op eigen perceel te vermijden.