Bedrijf in de kijker: VDAB

Een geslaagd huwelijk in het logistieke landschap

“We waren een gegeerde bruid”, zo begint Bart Bruneel zijn verhaal als we hem vragen hoe VDAB terechtgekomen is in het gebouw van Fabriek Logistiek. “De POM Oost-Vlaanderen zou hier een logistiek testcentrum oprichten en was op zoek naar een opleidingsverstrekker die, complementair aan de testfunctie, mensen zou kunnen opleiden in de nieuwe technologieën. En de twee overheidsinstellingen vonden elkaar in een tot nu toe meer dan geslaagd huwelijk”, lacht Bart. Dat huwelijk werd in juni 2022 bezegeld tijdens de openingsplechtigheid van het gebouw, met een ludieke logistieke battle tussen Dieter Geenens en Freddy Van Malderen, respectievelijk de algemeen directeur van de POM Oost-Vlaanderen en de provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer van VDAB Oost-Vlaanderen. Minister Jo Brouns was voor de gelegenheid ceremoniemeester van dienst.

Arbeidsbemiddeling én beroepsopleiding

“Door hier in Fabriek Logistiek te cohousen kunnen we samen, specifiek voor de logistieke sector, onze belangen inzetten om de arbeidsmarkt naar een hoger niveau te tillen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier alleen opleidingen aan te bieden. Maar omdat het onze ambitie is om opleiding en bemiddeling samen te brengen, hebben we ook de bemiddeling mee ingebed en is deze ganse synergie mogelijk gemaakt.” Bart Bruneel weet perfect waarover hij spreekt: hij werkt al 35 jaar bij VDAB, even lang als de dienst oud is. Hij was er dus vanaf dag één bij en heeft binnen VDAB zowat alles gedaan in alle regio’s, met uitzondering van Limburg. Vandaag is hij bij VDAB Oost-Vlaanderen aan de slag als manager transport, logistiek en havens. Hij weet dan ook als geen ander dat de afkorting van VDAB vaak verkeerd wordt uitgelegd, zélfs in tv-journaals. “Het acroniem VDAB staat voor ‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling én Beroepsopleiding’. Die letter ‘B’ staat dus wel degelijk voor ‘Beroepsopleiding’, en beide aspecten van onze werking komen hier in Fabriek Logistiek aan bod.”

Het past dus binnen de strategie van VDAB Oost-Vlaanderen om daar waar mogelijk arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding samen aan te bieden. Bart voegt eraan toe dat beroepsopleiding nooit een doel op zich is: “Het is een middel, ‘de kortste omleiding naar werk’ zoals het wel eens wordt genoemd. Omdat bij arbeidskrapte de competentiekloof gemiddeld groter wordt, moeten opleidingen nog wat sterker in de picture geplaatst worden. Door beide aspecten samen op dezelfde locatie aan te bieden, leggen we die brug naar werk veel makkelijker. Daarom zit er ook fysiek een venster tussen onze kantoren en het opleidingsmagazijn: zo kijken de mensen die hier voor een gesprek komen meteen binnen in het magazijn, wat hopelijk een trigger kan zijn om ook voor een logistieke job te kiezen.

En dat iedereen de weg naar VDAB in Fabriek Logistiek ondertussen gevonden heeft, mag blijken uit enkele cijfers die Bart graag bovenhaalt. “Als we cursisten, lesgevers en instructeurs samentellen, kwamen er in januari gemiddeld 30 personen per werkdag bij ons over de vloer, in februari waren dat er 35 en in maart zelfs 45!” Een mooi bewijs van de enorme relevantie van de VDAB-werking.

Een huwelijk met alleen maar voordelen

Op onze vraag of alle aspecten van het huwelijk al op kruissnelheid zitten, antwoordt Bart lachend: “Natuurlijk niet! We verstaan elkaar goed, en dat vormt altijd een gezonde basis. We proberen elkaar zoveel mogelijk te versterken, ontwikkelen gezamenlijke projecten en organiseren bijvoorbeeld samen het Overlegplatform Transport en Logistiek. Maar het kost vaak veel tijd om grotere projecten samen op te zetten en gefinancierd te krijgen. Zo is er momenteel een INTERREG-dossier in aanvraag waarin de faciliteiten van het testcentrum zullen worden ingezet in functie van de ontwikkeling van leermodules voor onze opleidingen. Want het is voor ons heel aantrekkelijk om die technologische innovatie zo dichtbij te hebben. Maar ook daarin versterken we elkaar: zo staan er toestellen in het testcentrum waarvoor je een certificaat moet hebben om ze te bedienen. Welnu, onze VDAB-instructeurs hebben die certificaten en worden af en toe opgetrommeld om aan een bedrijf te tonen hoe iets werkt.” Van een perfect huwelijk gesproken!

Een driedubbel ambitieniveau

“De ambities van VDAB situeren zich op drie vlakken”, gaat Bart verder. “In eerste instantie willen we elk talent aan de slag, met als doel meer dan 80% werkzaamheidsgraad binnen de beroepsactieve leeftijd in Vlaanderen. Want bij dat percentage zit het goed met de financiering van de sociale zekerheid en is het welzijn en de welvaart van zowel werkenden als werkzoekenden gegarandeerd. Om onze welvaartsstaat verder te laten bloeien, heeft iedereen er dus baat bij dat de economie goed draait.”

Waar zitten we vandaag als we die indicator onder de loep nemen? “Oost-Vlaanderen scoort zeer goed en flirt met een percentage rond de 80%. Maar om die werkzaamheidsgraad te behouden moeten er natuurlijk blijvend inspanningen geleverd worden. Hoe hoger het bereikte percentage, hoe moeilijker het ook is om de nog resterende mensen te kunnen activeren, want hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt alleen maar groter. Een uitdaging waar VDAB dagelijks voor staat.”

“Daarnaast willen we elke werkgever perspectief geven op talent. Vanuit onze functie als bemiddelaar hebben we de twee partijen namelijk nodig: naast potentiële werknemers die vacatures kunnen invullen zijn er ook de werkgevers die vacatures en werk creëren. Die laatste categorie willen we dus perspectief geven op talent.”

Ten slotte is er nog een derde ambitie: een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger. Om dit te kaderen neemt Bart ons even mee terug in de tijd: “Vroeger bestond de uitdaging er vooral in om alle uitkeringsgerechtigde werklozen zo snel mogelijk aan werk te helpen. Het ging om een doelgroep van zo’n 200.000 werkzoekenden. Maar vandaag is de scope enorm uitgebreid: VDAB moet er niet enkel zijn voor die relatief kleine doelgroep, maar voor alle vier miljoen burgers in Vlaanderen! Vanuit loopbaanperspectief is het de ambitie om elke burger een digitale plek te geven waarin alle loopbaangerelateerde zaken worden bijgehouden. Zo’n profiel wordt niet automatisch gecreëerd, elke burger kan dit zelf aanmaken. En vanuit dat profiel kan je heel gemakkelijk een beroep doen op de dienstverlening van VDAB.”

Vruchtbare grond op Eiland Zwijnaarde

Bart is ervan overtuigd dat de toekomst mooi oogt op het bedrijventerrein. “Eiland Zwijnaarde is in volle ontwikkeling en het moet hier allemaal nog wat rijpen om tot volle wasdom te komen. Maar door hier deel te kunnen uitmaken van een groeiende community, willen we zeker bijdragen aan het groeiverhaal van de aanwezige bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld ook de lifesciencesector logistieke profielen nodig hebben. We zijn graag bereid om te zoeken hoe we relevant kunnen zijn voor alle bedrijven op het terrein.”

En zo wordt deze ‘gegeerde bruid’ een interessante partner voor alle bedrijven!

Auteur: Piet Baeke

Website
Afbeeldingen: ©Marco Mertens